Vyhledávání

Jesus Culture

Ježíš Culture je globální hnutí, probuzející srdce k uctívání a prokázování lásky a Boží moci všude tam, kde to jde. Chceme vidět mladé lidi ve školních areálech, městech a národech proměněné Bohem a chceme : zvýšit, vybavit, a vzbudit zájem u lidí k naplnění k tomu k čemu Bůh volá každého z nás. Sloužíme skrze konference a různé události, uctívání, kampus ministerstev, učební osnovy. Jesus Culture roste v podání mladých a službou mladých sloužíme zlomenému srdci světa.